Shema obdelave odpadkov

Časovnica

september 2020

Izvedba integralnega postopka – pridobitev gradbenega dovoljenja z okoljevarstvenim soglasjem

april 2021

Izvedba upravnega postopka za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja – pridobitev  spremembe OVD

april 2021 - september 2021

Predviden začetek in konec gradnje sprejemnega centra

oktober 2021

Predviden začetek poskusnega obratovanja

oktober 2022

Predviden začetek rednega obratovanja

Ravnanje z odpadki

Odpadki so vir onesnaževanja okolja. Lahko pa so tudi dragocen vir surovin, še zlasti danes, ko številne surovine postajajo redke. Gospodarstvo EU porabi 16 ton materiala na osebo letno, kar je okoli 8,2 milijarde ton porabljenega materiala.