Kronološki pregled predstavitev projekta SRF

Kronološki pregled aktivnosti, ki jih je TEŠ izvajal v smeri vključujoče, transparente in proaktivne komunikacije projekta SRF:

 

 • 5.6. 2019

Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini – predstavitev projekta sosežiga

 • 21.6.2019

Predstavitev SRF vodstvu Občine Šoštanj

 • 26.6.2019

Vodstvo TEŠ predstavi študijo iz Leobna na seji šoštanjskega občinskega sveta – https://www.sostanj.si/objava/213656.

 • 03.12.2019

Poslovni zajtrk – Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Klub podjetnikov SAŠA – predstavitev aktualnih projektov TEŠ s poudarkom na so-sežigu za energijo (SRF – trdno predelano gorivo iz nenevarnih odpadkov, biomasa).

 • Januar 2020

TEŠ vzpostavi spletno stran www.soen.si, namenjeno lokalni skupnosti, pa tudi vsem ostalim zainteresiranim, ki želijo pridobiti podatke glede načrtovane uporabe goriva SRF v TEŠ. Spletna stran zainteresirani javnosti omogoča, da pridobi vse podatke o projektu na enem mestu, poleg tega pa je mogoče preko spletne strani zastaviti tudi morebitna dodatna vprašanja o projektu.

 • 4.2.2020

Udeležba in predstavitev projekta na seji občinskega sveta Mestne občine Velenje.

 • 4.2.2020

Udeležba in predstavitev projekta na okrogli mizi Šaleškega EKO Gibanja, ki je potekala v Kulturnem domu Šoštanj.

 • 5.2.2020

TEŠ pošlje pobudo za ustanovitev skupine za civilni monitoring projekta Civilni iniciativi Šoštanj, Šaleškemu EKO gibanju ter občinam Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki.

 • 26.2.2020

Srečanje s predstavniki Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. Civilna Iniciativa Šoštanj in Šaleško EKO gibanje se sestanka nista želela udeležiti, kljub večkratnemu povabilu.

 • 4.6.2020

V TEŠ poteka srečanje s predstavniki občine Šoštanj, Mestne občine Velenje in občine Šmartno ob Paki. Predstavniki občin so seznanjeni z razvojem projekta vpeljave sekundarnega goriva SRF. Predstavljeni so izvlečki dotedanjih rezultatov ocene vplivov na okolje.

 • 1.7.2020

TEŠ ob vložitvi presoje vplivov na okolje v uradni postopek na ARSO organizira novinarsko konferenco, na kateri predstavi rezultate presoje vplivov na okolje.

 • 1..7.2020

Predstavitev informativnega videa glede načrtovanega projekta.

 • 2.7.2020

Gospodinjstva v občini Šoštanj in Mestni občini Velenje prejmejo informativne zloženke glede načrtovanega sosežiga.

 • 3.7.2020

Celotno poročilo o vplivih na okolje je objavljeno na spletni strani www.soen.si.

 • 2.10.2020

Dopis s pobudo za srečanje Skupini za civilni nadzor nad projektom vpeljave nadomestnega goriva SRF pri Mestni občini Velenje.

 • 27.1.2021

Udeležba na seji občinskega sveta občine Šoštanj, ki obravnava recenzijo presoje vplivov na okolje.

 

TEŠ je vseskozi preko spletne strani www.soen.si, sporočil za medije, gostovanj v različnih oddajah in tudi preko ažurnega odgovarjanja na novinarska vprašanja pojasnjeval projekt.